Generalny Wykonawca Inwestycji

Jesteśmy wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze inwestycji grupą budowlaną, jako generalny wykonawca inwestycji prowadzimy działalność w 6 obszarach:

   • budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe),
   • realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe),
   • rewitalizacji obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych),
   • realizacji w obszarach ekologii (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie),
   • prac instalacyjnych (dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji sanitarnych i technologicznych),
   • prac żelbetowych.

Kompleksowy zakres oferowanych usług umożliwia ich optymalną konfigurację w zależności od charakterystyki planowanej inwestycji i preferencji Klienta. W zakres świadczonych usług wchodzą:

   • zarządzanie procesem inwestycyjnym (project management) – wyręczamy inwestora w działaniach związanych ze znalezieniem terenu inwestycyjnego, dopełniamy formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji oraz odbiorami końcowymi wraz z przekazaniem inwestycji do użytkowania,
   • projektowanie we wszystkich branżach – wybór koncepcji, projekt budowlany i szczegółowe projekty wykonawcze,
   • generalne wykonawstwo – przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych, FMWENT gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb Klienta oraz elastyczność w doborze poszczególnych zadań.
   • usługi podwykonawcze w zakresie prac żelbetowych realizowane przez FMWENT oraz prace instalacyjne.
Stawiamy na indywidualne podejście. W naszych działaniach kierujemy się dwoma naczelnymi zasadami:
   • dobieramy doświadczoną kadrę inżynierską specjalizującą się w poszczególnych dziedzinach budownictwa,
   • staramy się zrozumieć potrzeby Klienta, by zaproponować szyty na miarę pakiet usług i realizować je zgodnie z priorytetami klienta.

Realizacja powyższych usług wspierana jest przez struktury zależne działające w ramach Grupy i oferujące kompleksowe prace żelbetowe oraz specjalistyczne prace z zakresu instalacji sanitarnych wykonywane własnym potencjałem.